Pro Deo Advocaten Voor Studenten

Recht op een kamer is actief bij: Huurrecht Huur Recht Huuropzegging Opzegging Huurcontract Studenten Borg Onderhuur Verhuur Huurprijs Huurprijzen Huurverlaging Medehuur Huurcommissie Schade Gebrek Kamer Opzegtermijn Hospita
 • Huurrecht
 • In het nieuws
 • Juridisch blog
 • Recht op een kamer geeft elke dag gratis juridische hulp aan studenten (5 min lopen van Amsterdam CS). Heb jij een huurvraag of ken je iemand met een huurprobleem, stel je vraag via ons contactformulier of kom kosteloos langs op ons kantoor (meld je aan via het contactformulier).

  Locatie spreekuur:

  Westerdoksdijk 1 te Amsterdam

 • Metro

  Lees het artikel hier.

  Telegraaf

  Lees het artikel hier.

  Folia

  Lees het artikel hier.

  Nota Bene

  Lees het artikel hier.

  Folia

  Lees het artikel hier.

  Parool

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Juridisch blog

  3 augustus 2012

  * LEES DIT VOORDAT JE EEN KAMER GAAT ZOEKEN OP INTERNET*

  We hebben veel klachten gekregen over de hoeveel “spookkamers” die momenteel op kamersites worden aangeboden. Deze kamers zijn in werkelijkheid niet vrij noch in het bezit van de aanbieder. Ze strijken echter wel de borg en eerste maand huur op van de wanhopige studenten. Hier een paar tips:

  - Zorg dat je de woning gezien hebt en er daadwerkelijk binnen geweest bent voordat je een aanbetaling doet.

  - Als je een sleutel ontvangt kijk of deze wel past op de woning (ze gebruiken nepsleutels).
  - Wees op je hoede indien het een Engelstalig/buitenlands persoon is die een appartement heeft in Nederland en momenteel niet in Nederland verblijft.
  - Maak nooit geld over via de Western Union naar de verhuurder of derden, met bewijs van storting kan dit tevens door de nep-verhuurder worden opgenomen en het geld kan niet getraceerd worden.
  - Laat je niet teveel opjagen door een verhuurder, hij zou immers ook een goede huurder voor zijn woning willen. Als hij overhaast geld gestort wilt zien, zijn hier vast andere redenen voor.

  - Als je twijfelt of gratis rechtshulp wilt, neem contact met ons op.

  www.rechtopeenkamer.nl
  info@rechtopeenkamer.nl’
  0900-8328

  __________________________________________________________________________________________________________________________

  5 juni 2012

  Sleutelgeld en bemiddelingskosten, onzin?

  Onderstaand artikel gaat in op de bemiddeling in zelfstandige woonruimtes.

  Heb jij bemiddelingskosten of sleutelgeld betaald aan je verhuurder of bemiddelaar alvorens je het contract
  kon tekenen? Lees dan onderstaand artikel!

  De praktijk leert dat verhuurders en bemiddelaars soms bedragen tot wel 500 euro in rekening brengen. Mag dit
  eigenlijk wel? Mag je verhuurder of bemiddelaar extra kosten in rekening brengen voor het tot stand laten komen van een huurovereenkomst?

  Algemene regel

  Artikel 264 van boek 7 van het burgerlijk wetboek (hierna BW) bepaalt dat een beding dat een “niet redelijk voordeel” oplevert voor een partij, nietig is. Dit artikel is eveneens van toepassing op huurcontracten. Het is verboden om extra verdiensten te halen uit het tot stand brengen van een huurovereenkomst. Bovenstaand artikel waakt ervoor dat te hoge gelden in rekening worden gebracht ten koste van de huurder. Het gaat hierbij om voordelen die direct dan wel indirect verband houden met de
  totstandkoming van de huurovereenkomst. Denk hierbij aan sleutelgelden, administratieve kosten (welke dikwijls hoog zijn en verkapte bemiddelingskosten) en andere kosten welke een “niet redelijk voordeel” voor de verhuurder opleveren.

  Een “niet redelijk voordeel”

  Kosten die een niet redelijk voordeel opleveren voor de verhuurder mogen niet in rekening gebracht worden.
  Wanneer is er dan sprake van een niet redelijk voordeel? Er is sprake van een niet redelijk voordeel voor de verhuurder, indien en voor zover de huurder niet is gebaat bij de prestatie waarvoor de vergoeding in rekening wordt gebracht.
  Zelfs al is de huurder gebaat bij de prestatie dan wil dat nog niet zeggen dat de kosten redelijk zijn. Er is dus een strenge toets op grond waarvan de kosten aan de huurder toegerekend mogen worden. Bij woningcorporaties komen bijna alle bemiddelings- of administratiekosten voor rekening van de bemiddelaar/verhuurder. Neem voor extra kosten bij makelaars en bemiddelaars contact met ons op!

  Het niet mogen dienen van twee heeren

  Als je zelf een bemiddelaar inschakelt om een woning voor je te zoeken, is het logisch dat hij hiervoor een vergoeding vraagt. Het is immers zijn taak huizen te zoeken. Bemiddelt de makelaar namens de verhuurder, dan kunnen er geen kosten in rekening gebracht worden bij de huurder. Hij werkt immers al in opdracht van de verhuurder.

  Wanneer werkt de makelaar nu voor de verhuurder en wanneer werkt hij voor de huurder?

  Als je naar een bemiddelaar gaat, doe je vaak een beroep op uitstaande opdrachten van verhuurders die in diens database
  staan. Op dergelijke momenten ben jij niet degene die een huis of kamer zoekt maar is het omgedraaid. De makelaar werkt namelijk al in opdracht van de verhuurder. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een appartement of studio met
  een foto in de etalage hangt of op een website staat. Aan wie mag de bemiddelaar de factuur sturen? In bovenstaande gevallen heeft de verhuurder een opdracht geplaatst bij de bemiddelaar om een huurder te vinden. Art. 7:264 BW bepaalt in samenspraak
  met de artikelen 7:417 lid 3 en 7:427 BW dat in deze gevallen de kosten voor rekening van de verhuurder komen. De bemiddelaar kan namelijk niet gelijk in opdracht van beide partijen werken. De factuur moet op de deurmat van de verhuurder komen te liggen.

  Beheerder

  Het is de beheerder of eigenaar van een pand niet toegestaan bemiddelingskosten in rekening te brengen. Er zijn talloze voorbeelden in de jurisprudentie te vinden over rechters die hiermee instemmen. Er wordt immers niet bemiddeld tussen een huurder en verhuurder, tevens is hier geen opdracht toe gegeven door de huurder. Hoe kan je immers bemiddelen in je eigen woning?

  Maximale huurprijs

  Op grond van art. 10 lid 2 Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006 van Amsterdam is het de bemiddelaar verboden te bemiddelen in woonruimte waarvan de huurprijs uitkomt boven de maximale huurprijs (welke wordt vastgesteld door de huurcommissie).

  What to do next?

  Heb jij veel geld betaald aan je verhuurder of bemiddelaar onder de noemer bemiddelingskosten of sleutelgeld? Neem
  dan gratis contact met ons op of kom langs op ons spreekuur: info@rechtopeenkamer.nl

  Ben jij student en kan je wel gratis juridisch advies gebruiken? Voeg ons dan snel toe op facebook! http://www.facebook.com/#!/pages/Recht-op-een-kamer/219818714711988

   

  Michael Verstraeten

  Recht op een kamer

  www.rechtopeenkamer.nl

   

   

  _________________________________________________________________________

  25 mei 2012

  In een huurcontract is  een speciaal “borg-beding” opgenomen. Dit beding bepaalt dat de borg pas wordt terugbetaald na anderhalf jaar huren. Zelfs als je na een jaar de kamer zou verlaten moet je nog een halfjaar op je borg wachten. Kan de verhuurder je aan dit beding houden?

  Borg

  Borg is een bedrag – vaak 1 a 2 maanden huur – wat de huurder bij aanvang van het huurcontract aan de verhuurder betaald. Dit bedrag dient als zekerheid voor de verhuurder als de huurder zijn huur niet betaald of als er bij oplevering gebreken aan de woning zijn. Dit bedrag kan de verhuurder dan inhouden ter vergoeding van deze onkosten.

  Oplevering

  De woning dient door de huurder te worden opgeleverd in de  staat waarin de verhuurder het aan de huurder heeft opgeleverd. Hoe bewijs je dat je de kamer in dezelfde staat oplevert als waarin je de kamer kreeg? Dat hoef jij niet te doen! De verhuurder moet bewijzen dat jij het niet in dezelfde staat hebt opgeleverd, dit kan hij alleen doen doormiddel van een opleveringsrapport.
  In dit rapport staat genoteerd – en is door beide partijen ondertekend of geaccordeerd – in wat voor staat de kamer werd opgeleverd aan jou. Als er bij oplevering gebreken zijn welke niet in het rapport zijn opgenomen en welke ernstig afwijken van normale huurslijtage, dan komen deze herstelkosten voor rekening van de huurder (borg). Heeft de verhuurder geen opleveringsrapport opgesteld, dan kan hij niet bewijzen dat de kamer destijds in een andere staat
  is opgeleverd en wordt de kamer beschouwd in dezelfde staat te zijn. Makkelijk toch?!

  Zekerheid

  Kan de verhuurder de borg nog achterhouden indien je de kamer al hebt opgeleverd zoals in de casus is gesteld? Nee, ondanks dat
  partijen beschikken over contractsvrijheid kan de huurder de borg terugvorderen. De verhuurder heeft geen enkel belang de borg, die dient als zekerheid, nog achter te houden. De kamer is opgeleverd, de huur is betaald en er zijn geen gebreken in de woning die vergoed moeten worden.

  _______________________________________________________________________________________________________